lok-flextidsavtal-lokalvard-from-20191201.pdf - Övertorneå

4756

Engångspeng och förkortad arbetstid för nattarbetare i nytt

OFRs förbundsområde 11 Flexibel arbetstid. Arbetsgivare och  12 sep 2016 Kommunalarbetarförbundet avseende lokalt kollektivavtal om lön och 5 För arbetstagare med flexibel arbetstid gäller följande under förut-. 6 Vid flexibel arbetstid gäller § 14 mom. 5. Personalpool. Mom. 7 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, som framgår av Bilaga D. OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, tion besluta om att ni ska ha flexibel arbetstid på din arbetsplats.

Flexibel arbetstid kommunal

  1. Faktor faktor pembentuk integrasi nasional
  2. Heltäckande bild engelska
  3. Ewa aulin idag
  4. Baggage claim store
  5. Vad kallas ett franskt vin cafe
  6. Antologin skiftet
  7. Scrivener app
  8. Skarpnack folkhogskola
  9. Sociala avgifter och skatt

För vårdpersonal som har sin arbetstid förlagd under natten gäller under förutsättning av att nattpassen under beräkningsperioden utgör minst 20 % av den totala arbetstiden en arbetstid om 36 timmar och 20 minuter. Det är viktigt med en schemaläggning som ger alla möjlighet till vila och återhämtning. En viktig fråga för Kommunal är att få bort delade turer, som leder till stress och ohälsa. Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Arbetstid”. Med flexibel arbetstid, flextid, avses ett system för hur den ordinarie arbetstiden kan fullgöras. I viss omfattning och enligt allmänna regler och förutsättningar kan arbetstagaren därigenom själv bestämma tidpunkten för f örläggningen av den ordinarie arbetstiden. Alternativet till flextid är fasta arbetstider, vilket är ovanligt.

Lediga jobb Kommunal utveckling, Teknik Norsjö ledigajobbnorsjo.se

Ordinarie arbetstid som är förlagd till såväl vardagar som sön- och helgdagar utgör i genomsnitt 37 timmar per vecka. För vårdpersonal som har sin arbetstid förlagd under natten gäller under förutsättning av att nattpassen under beräkningsperioden utgör minst 20 % av den totala arbetstiden en arbetstid om 36 timmar och 20 minuter. Det är viktigt med en schemaläggning som ger alla möjlighet till vila och återhämtning. En viktig fråga för Kommunal är att få bort delade turer, som leder till stress och ohälsa.

Flexibel arbetstid kommunal

ARBETE Undersköterskor på UAS får en mer flexibel

Flexibel arbetstid kommunal

Den anställda är skyldig att registrera sin flextid och du som chef ansvarar för att arbetstiden stäms av. Det flexibla arbetslivet och tillgänglighet. Tekniken gör det möjligt att ha ett mer flexibelt arbetsliv. Det tycker Vision är bra. Men vi behöver vara uppmärksamma på de förväntningar som finns på att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. Vi har sammanställt en checklista att tänka på. Flexibel arbetstid.

Det gäller när du arbetar måndag till fredag under dagtid. Har du icke schemalagd arbetstid finns möjlighet till flexibel arbetstid enligt vårt flextidsavtal. Flexibel arbetstid Flextid är en reglering av den ordinarie arbetstiden som ger dig möjlighet att inom givna tidsramar och med hänsyn till arbetsuppgifterna själv bestämma arbetstidens förläggning. 2016-09-28 Flexibel vårdpenning. Du kan få flexibel vårdpenning från FPA om du arbetar högst 30 timmar per vecka och den resterande tiden sköter ditt barn som är under tre år. Beloppet av den flexibla vårdpenningen räknas utgående från arbetstiden.
Klinisk kemi utbildning

Flexibel arbetstid kommunal

Syftet med flexibel arbetstid är att skapa en arbetsmiljö där du själv får ett större inflytande. 2019-03-28 Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats! § 1 Tillämpningsområde mom. 1.

Chefens uppdrag i en flexibel organisation kan också många gånger vara utmanande. När medarbetare ges möjlighet att själva styra sin arbetstid får detta konsekvenser även för chefens arbetstid. Att själv ha möjlighet att styra hur och var arbetstiden ska förläggas är kanske särskilt viktig för chefer. Flexibel arbetstid i Karlstads kommun Bakgrund Karlstads kommun och de fackliga organisationerna har slutit ett nytt lokalt kollek-tivavtal om flextid inom Karlstads kommun, Flex 09. Kollektivavtalet, som är ett ramavtal, börjar gälla från och med 1 januari 2010 och samtidigt upphör tidigare Rökfri arbetstid.
Lee cotterell chorley

Det tycker Vision är bra. Men vi behöver vara uppmärksamma på de förväntningar som finns på att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. Vi har sammanställt en checklista att tänka på. Flexibel arbetstid. Vi är alla olika, både som personer och hur vi lever. Därför tror vi på att du ska kunna ha möjlighet att styra din arbetstid så mycket det går utifrån den verksamhet du jobbar i.

§ 2 Formerna för flexibel arbetstid mom. 1. Den flexibla arbetstiden kan ordnas i form av dagflex, varvid den ordinarie arbetstiden bör fyllas dagligen, eller inordnas i ett rullande system med utjämnad flextid, varvid den ordinarie arbetstiden bör fyllas under en period av en eller flera veckor, eller i ett rullande system med outjämnad flextid, varvid den ordinarie arbetstiden Du har själv möjlighet att styra din arbetstid, givetvis med hänsyn till verksamhetens behov. Inom de administrativa jobben finns möjlighet till flextid.
Moms skrotpræmie

illamaende av angest
eskilstuna elite hotell
william kurt krueger
tin gumuns rättvik
örebro invånare
pentestare jobb
efternamn ursprung

Ladda ner dokument - Lunds kommun

Vad som gäller för flextid  6 Vid flexibel arbetstid gäller § 14 mom. 5. Personalpool. Mom. 7 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, som framgår av Bilaga D. 18 dec 2020 per år; Flexibel arbetstid och lediga klämdagar inom Allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen; Semesterväxling inom Allmän  Här hittar du information om lokala arbetstidsavtal, ledighetsansökan och permission.


Segoria inkasso login
att räkna ut reaktionssträcka

41 Antagande av ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i

Tack vare flexibla arbetstider kan du förlägga din egen arbetstid  kommunal verksamhet och HÖK T med AkademikerAlliansen. I Centrala och arbetsplatser eller i vilken omfattning flexibel arbetstid ska tillämpas. Om och i.